top border
top border

GRASS VALLEY

PROBLEEM
Grass Valley ontwerpt en produceert professionele broadcast-camera’s met bijbehorende apparatuur. Assemblage en inregeltechniek vergen specifieke opstellingen, die moeten voldoen aan hoge technische, ESD-veilige, logistieke en ergonomische eisen. Op de tafel  moet veel kostbare test- en meetapparatuur passen met een gezamenlijk gewicht van 3000 tot 4000N. Het geheel moet in hoogte en diepte (reikafstand) in te stellen zijn.

OPLOSSING       
Furnitec Systems heeft ESD-veilige tafels ontworpen op basis van een draagstructuur van 2175 mm breed x 2150 mm hoog x 900 mm diep. Een hydraulisch systeem laat werkblad en bovenblad met apparatuur en monitor-zwenkarmen tegelijk  omhoog en omlaag bewegen. Meetapparatuur staat op (en hangt onder) het eveneens in diepte te verplaatsen bovenblad. Een meetbol, achter de tafel, gaat mee omhoog en omlaag. De af te regelen camera, die op het werkblad staat,  is aan alle kanten bereikbaar en “kijkt” onder het bovenblad door naar de meetbol.

 

Binnen dit concept zijn ook verrijdbare meetopstellingen en assemblage-werkstations gerealiseerd.
 

case_garssvalley
top border
top border

EUROFINS-ANALYTICO

PROBLEEM
Eurofins-Analytico onderzoekt in haar milieulaboratorium grond- en watermonsters. Deze zitten in potjes en flesjes, die per opdracht (project) moeten worden verwerkt. Daarvoor gebruikt men kunststof kratjes. De kratten met grondmonsters werden op een transportlijn langs de werkplekken geleid, waar men de monsters kon “steken” voor analyse. Door significante toename van het aantal bodemmonsters, vormde de maximale capaciteit van de transportlijn met de daarbij behorende steekplaatsen op den duur een beperking qua logistieke flexibiliteit en benodigde doorlooptijd. Ook ergonomisch gezien, zocht men naar optimalisatie van de werkmethodiek en inrichting van de werkplek.

OPLOSSING        
Furnitec Systems heeft, aan de hand van de wensen van Analytico, de steekplaatsen verdeeld over twee werkeilanden. Elk werkeiland bevat 8 steekplaatsen, voorzien van opslagruimtes voor de monsterbakken, ingebouwde afvalbakken, afzuigsystemen, PC’s, toetsenborden, scanners, beeldschermen op zwenkarmen en een verhoging met aflegblad. Voor het verplaatsen van de projectbakken met grondmonsters ontwikkelde Furnitec Systems trolleys met een capaciteit van 10 projectbakken. Deze trolleys hebben een bovenblad en worden tussen 2 steekplaatsen gereden, waardoor extra aflegcapaciteit ontstaat. Voor het projectbureau, waar de opdrachten voor analyse van de grondmonsters worden voorbereid en uitgegeven, ontwierp Furnitec Systems L-vormige systeemtafels met elektrische hoogteverstelling.
 

Case_Eurofins
top border
top border

FANCOM

PROBLEEM
Fancom  is een autoriteit op het gebied van integrale stalautomatisering en ontwerpt en produceert klimaatregelingen, voerautomatisering, biometrie en datamanagement-systemen. Het samenbouwen van de elektronische besturing in besturingskasten gebeurde voorheen op lange tafels en bokken, waarbij de medewerkers over de grote besturingspanelen gebogen stonden. De logistiek was sterk gericht op serieproductie. Omdat de toepassing van klimaatcontrole steeds geavanceerder wordt en men dus liefst op klantspecificatie produceert, was het nodig om de werkwijze zowel qua logistiek alsook qua ergonomie te optimaliseren. Daarom besloot men om de kleine besturingskasten in aparte “cellen” te gaan assembleren en de grote kasten, met schakelpanelen en deuren, op daartoe geschikte tafels.

OPLOSSING       
Furnitec Systems werd uitgenodigd om mee te denken en een voorstel uit te werken. De “cellen” werden gerealiseerd in de vorm van ESD-veilige tafels in U-opstellingen met verzonken voorraadbakken, legborden, ladeblokken, verplaatsbare testkasten en een bovenbouw met verlichting en gereedschaprails. Specifiek voor panelen- en kastenbouw ontwikkelde Furnitec Systems al eerder verrijdbare, elektrisch in hoogte te verstellen montagetafels, waarbij het frame met het te assembleren paneel of de kast handmatig schuin kan worden gesteld voor een ergonomisch optimale werkhouding. Fancom besloot deze ET-tafels in te gaan zetten voor het samenbouwen van de grote besturingskasten. Furnitec Systems ontwikkelde, samen met Fancom, ook een pasklare deurhouder, zodat men de deur, tegelijk met het paneel, kan samenbouwen.
 

Case_Fancom
top border
top border
de Boelakkers 4 - 5591 RA Heeze - 040 2264782