top border

Advies

Als werkplekspecialisten analyseren wij alle aspecten die vermeld staan in uw programma van eisen en werken vervolgens een passend concept voor u uit. Op basis van kennis over de mens, technische middelen, inhoud van het werk en de invloed van de werkomgeving, stemmen wij dit zo goed mogelijk af op de menselijke kwaliteiten. Naast een positieve invloed op het welbevinden van de mens in zijn werksituatie is hiervan ook een positieve invloed op productiviteit en productkwaliteit te verwachten. Zo ontstaat de optimale werkplek.   

WERPLEK-ANALYSE

U kunt ons een werkplek-analyse laten maken om de huidige situatie bij u te toetsen of een nieuwe situatie vooraf in kaart te brengen. Zowel in een kantoor als in een industriёle omgeving. Doel hiervan is: uitval van de medewerker door onder andere overbelasting/onderbelasting of storende omgevingsfactoren te voorkomen. 

3-D INRICHTINGSONTWERP

Om u vooraf een goed beeld te kunnen vormen van een nieuwe inrichting, bieden wij u de mogelijkheid om ons een inrichtingsvoorstel in 3-D voor u uit te laten werken. Hiermee bent u in staat, alvorens het nieuwe meubilair aan te kopen, eerst te overwegen of de indeling, de routing, de onderlinge afstanden en de opstelling inderdaad optimaal gekozen zijn. Zo verkrijgt u tegen minimale kosten een ontwerp voor een optimale inrichting.

Advies
top border
de Boelakkers 4 - 5591 RA Heeze - 040 2264782